MUDr. Peter Janíček         MUDr. Branislav Janíček

Adresa:
Kýčerského 2, Bratislava

DAX dentálne centrum sa nachádza na prízemí bytového domu, oproti vstupu do Ministerstva financií, cez parkovisko.

02/207 869 17 daxdental@daxdental.sk
mapa foto budovy